Algemene voorwaarden

Muziek op Schoot en Muziekspeeltuin in het Koorenhuis

 

1. Inschrijving
Inschrijving voor een cursus vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijfformulier te verzenden. Na ontvangst en verwerking van het inschrijfformulier wordt uw inschrijving bevestigd.
Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien een cursus vol zit, wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. U ontvangt hier bericht over.

 

2. Uitval lessen
Als een les uitvalt door absentie van de docent wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd, uiterlijk één uur voor aanvang van de les. Bij uitval van een enkele les zal een week na de laatste les van de cursus een inhaalles worden gepland op hetzelfde tijdstip. Dit geldt alleen wanneer de les uitvalt door toedoen van de docent.
Een cursist die, om wat voor reden dan ook, zelf niet kan deelnemen aan een les heeft geen recht op een inhaalles of restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

 

3. Beëindiging cursus
Een cursist heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld bij tussentijds beëindigen van de cursus.
Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich opnieuw in te schrijven.

 

4. Betaling cursusgeld
Nadat uw inschrijving is bevestigd, staat uw kind definitief ingeschreven voor een cursus. Hiermee bent u verplicht de betaling van het cursusgeld te voldoen.
Ongeveer drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een factuur. Het cursusgeld dient voor de eerste les te zijn overgemaakt. De betalingsgegevens staan vermeld op de factuur.

 

5. Beeld- en/of geluidsopnames
Beeld- en/of geluidsopnames, gemaakt tijdens een les of workshop van Robin en Tim mogen gepubliceerd worden op de website of voor ander promotiemateriaal gebruikt worden tenzij er vooraf schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

 

6. Aansprakelijkheid
Cursisten dienen zorgvuldig om te gaan met de cursuslocatie. Robin en Tim is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist.

 

Privacy
Bekijk ook onze privacyverklaring.